.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Viktig information till dig som är arbetssökande, arbetsgivare eller fackligt förtroendevald!

Trygghetsfonden har till uppgift att främja och stödja åtgärder för tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

Bank- och finansbranschen genomgår ibland strukturella förändringar som bland annat kan leda till att antalet anställda minskar på grund av arbetsbrist. Det ligger i vårt gemensamma intresse som arbetsgivare- och arbetstagarorganisation att ge stöd och bidrag om arbetslöshet uppkommer i dessa sammanhang. Den partsgemensamma Trygghetsfonden medverkar på olika sätt för att underlätta övergång till annan verksamhet.